k.ú.: 769592 - Teplá u Třebenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565768 - Třebenice NUTS5 CZ0423565768
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 135 538121
zahrada 47 36448
ovoc. sad 10 57693
travní p. 237 802497
lesní poz 1 8717
vodní pl. tok přirozený 7 6441
zast. pl. společný dvůr 2 148
zast. pl. zbořeniště 10 1071
zast. pl. 54 23166
ostat.pl. jiná plocha 12 7445
ostat.pl. manipulační pl. 28 16521
ostat.pl. neplodná půda 90 31729
ostat.pl. ostat.komunikace 47 32951
ostat.pl. silnice 3 8096
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3468
ostat.pl. zeleň 3 204
Celkem KN 687 1574716
Par. KMD 687 1574716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 53
LV 76
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.07.2012
S-SK GS 1:2880 1843 09.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.