k.ú.: 769622 - Plešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591866 - Třebenice NUTS5 CZ0634591866
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 75 1105972
zahrada 41 37148
travní p. mez, stráň 1 194
travní p. 10 46546
lesní poz 73 2448221
vodní pl. nádrž umělá 4 399865
vodní pl. rybník 1 3849
vodní pl. tok umělý 1 959
zast. pl. zbořeniště 1 376
zast. pl. 53 20445
ostat.pl. jiná plocha 13 8658
ostat.pl. mez, stráň 3 5591
ostat.pl. neplodná půda 4 29726
ostat.pl. ostat.komunikace 30 58776
ostat.pl. silnice 3 6122
ostat.pl. zeleň 1 330
Celkem KN 314 4172778
Par. KMD 314 4172778
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 53
LV 61
spoluvlastník 78

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2011
Ost. 1:2500 31.12.1932 15.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1932


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 06:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.