k.ú.: 769631 - Třebenice na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591866 - Třebenice NUTS5 CZ0634591866
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 241 2746635
zahrada 206 120455
travní p. 84 325412
lesní poz 132 2323197
vodní pl. nádrž umělá 9 118529
vodní pl. rybník 2 17896
vodní pl. tok přirozený 4 8996
vodní pl. tok umělý 7 15400
zast. pl. zbořeniště 3 773
zast. pl. 206 75199
ostat.pl. jiná plocha 47 25322
ostat.pl. manipulační pl. 10 18821
ostat.pl. neplodná půda 6 10284
ostat.pl. ostat.komunikace 89 161871
ostat.pl. silnice 5 55434
ostat.pl. skládka 2 6329
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10982
ostat.pl. zeleň 1 507
Celkem KN 1056 6042042
Par. KMD 1056 6042042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 133
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 203
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 4
Celkem JED 8
LV 225
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2012
Ost. 1:2500 31.12.1939 20.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1939


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 14:35

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.