k.ú.: 769690 - Třebětice u Dačic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562327 - Třebětice NUTS5 CZ0313562327
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 3911987
zahrada 167 111151
travní p. 126 645195
lesní poz 413 1783181
vodní pl. nádrž umělá 2 1141
vodní pl. rybník 3 6324
vodní pl. tok přirozený 17 19192
vodní pl. zamokřená pl. 1 265
zast. pl. zbořeniště 2 1127
zast. pl. 178 87542
ostat.pl. jiná plocha 42 40005
ostat.pl. manipulační pl. 12 19434
ostat.pl. neplodná půda 6 12691
ostat.pl. ostat.komunikace 102 252649
ostat.pl. pohřeb. 1 1599
ostat.pl. silnice 9 55480
ostat.pl. zeleň 1 91
Celkem KN 1329 6949054
Par. DKM 897 5197681
Par. KMD 432 1751373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 96
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 41
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 174
LV 210
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2018
KMD 1:1000 21.08.2017
DKM-KPÚ 1:1000 17.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 17.12.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.05.2022 08:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.