k.ú.: 769690 - Třebětice u Dačic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562327 - Třebětice NUTS5 CZ0313562327
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 3914053
zahrada 163 111011
travní p. 122 636647
lesní poz 413 1783181
vodní pl. nádrž umělá 2 1141
vodní pl. rybník 3 6324
vodní pl. tok přirozený 14 22060
vodní pl. zamokřená pl. 1 265
zast. pl. zbořeniště 2 1127
zast. pl. 186 88397
ostat.pl. jiná plocha 45 40913
ostat.pl. manipulační pl. 12 19434
ostat.pl. neplodná půda 6 12691
ostat.pl. ostat.komunikace 103 252428
ostat.pl. pohřeb. 1 1599
ostat.pl. silnice 9 55514
ostat.pl. zeleň 2 2272
Celkem KN 1332 6949057
Par. DKM 900 5197684
Par. KMD 432 1751373
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 97
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 41
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 182
LV 214
spoluvlastník 276

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2018
KMD 1:1000 21.08.2017
DKM-KPÚ 1:1000 17.10.2012
S-SK ŠS 1:2880 1829 17.12.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.07.2024 15:25

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.