k.ú.: 769703 - Třebětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589098 - Třebětice NUTS5 CZ0721589098
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 5097523
zahrada 146 108241
ovoc. sad 6 31968
travní p. 7 5864
vodní pl. tok přirozený 19 45716
vodní pl. tok umělý 1 24
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 36
zast. pl. zbořeniště 9 2363
zast. pl. 151 73248
ostat.pl. dráha 4 36094
ostat.pl. jiná plocha 23 37385
ostat.pl. manipulační pl. 21 11269
ostat.pl. neplodná půda 2 230
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2571
ostat.pl. ostat.komunikace 80 206852
ostat.pl. pohřeb. 1 1316
ostat.pl. silnice 17 106692
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5917
ostat.pl. zeleň 44 242824
Celkem KN 858 6016133
Par. DKM 522 5796664
Par. KMD 336 219469
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 100
č.p. víceúčel 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 148
obč.z. byt 2
obč.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 250
spoluvlastník 337

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.03.2020
KMD 1:1000 30.03.2010
S-SK ŠD 1:2500 1901 31.03.2020
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1901


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 16.05.2022 14:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.