k.ú.: 769738 - Třebíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590266 - Třebíč NUTS5 CZ0634590266
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1327 2032539
zahrada skleník-pařeniš. 1 135
zahrada 2600 805875
ovoc. sad 21 6290
travní p. 452 293049
lesní poz 109 411246
vodní pl. nádrž umělá 9 9067
vodní pl. rybník 5 86982
vodní pl. tok přirozený 41 166451
vodní pl. tok umělý 3 2819
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 241
zast. pl. společný dvůr 6 6575
zast. pl. zbořeniště 128 17512
zast. pl. 6746 1427864
ostat.pl. dráha 16 88470
ostat.pl. jiná plocha 1255 1038457
ostat.pl. manipulační pl. 250 401860
ostat.pl. neplodná půda 230 174920
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2059
ostat.pl. ostat.komunikace 1039 991819
ostat.pl. pohřeb. 3 18091
ostat.pl. silnice 196 255198
ostat.pl. skládka 2 2150
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 52 195162
ostat.pl. zeleň 446 998356
Celkem KN 14942 9433187
Par. DKM 14942 9433187
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 29
č.p. bydlení 1993
č.p. byt.dům 296
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 70
č.p. obchod 22
č.p. obč.vyb 151
č.p. obč.vyb. 56
č.p. prům.obj 14
č.p. rod.dům 745
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 2
č.p. tech.vyb 16
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 19
č.p. výroba 17
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 285
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1983
bez čp/če jiná st. 381
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 104
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če prům.obj 39
bez čp/če rod.rekr 209
bez čp/če tech.vyb 140
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 32
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 6699
byt.z. byt 8546
byt.z. dílna 18
byt.z. garáž 256
byt.z. j.nebyt 145
byt.z. rozest. 18
obč.z. byt 238
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 103
obč.z. rozest. 123
obč.z. sk.neb 2
Celkem JED 9454
LV 14136
spoluvlastník 26271

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2011
Ins. A 1:1000 31.12.1953 07.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.12.1953


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 28.05.2022 06:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.