k.ú.: 769941 - Týn u Třebíče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590266 - Třebíč NUTS5 CZ0634590266
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 380 1405946
zahrada 197 81698
travní p. 148 136005
lesní poz 10 488555
vodní pl. nádrž umělá 4 400
vodní pl. rybník 5 29072
vodní pl. tok přirozený 12 2399
vodní pl. tok umělý 13 5486
zast. pl. společný dvůr 1 219
zast. pl. zbořeniště 1 397
zast. pl. 572 109181
ostat.pl. jiná plocha 283 263557
ostat.pl. manipulační pl. 6 11559
ostat.pl. neplodná půda 109 57908
ostat.pl. ostat.komunikace 144 90407
ostat.pl. silnice 34 48125
ostat.pl. skládka 1 924
ostat.pl. zeleň 17 16919
Celkem KN 1937 2748757
Par. DKM 1937 2748757
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 162
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 154
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 155
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 6
Celkem BUD 567
byt.z. byt 194
byt.z. garáž 25
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 62
obč.z. garáž 23
Celkem JED 306
LV 920
spoluvlastník 1428

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.10.2005
Ins. A 1:1000 31.12.1953 10.10.2005
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.10.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 19.05.2022 20:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.