k.ú.: 769975 - Třebihošť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579769 - Třebihošť NUTS5 CZ0525579769
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 983126
zahrada 237 286537
travní p. 238 2492594
lesní poz 166 1175958
vodní pl. nádrž umělá 3 940
vodní pl. tok přirozený 14 9522
zast. pl. 230 73762
ostat.pl. jiná plocha 66 47853
ostat.pl. manipulační pl. 12 27985
ostat.pl. neplodná půda 38 39674
ostat.pl. ostat.komunikace 97 133479
ostat.pl. pohřeb. 1 1453
ostat.pl. silnice 11 36495
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 663
ostat.pl. zeleň 6 5829
Celkem KN 1204 5315870
Par. DKM 1121 4611973
Par. KMD 83 703897
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 5
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 223
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 8
LV 287
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2020 nové mapování
DKM-KPÚ 1:1000 25.10.2018
KMD 1:1000 29.04.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.04.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 23:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.