k.ú.: 769983 - Zvičina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579769 - Třebihošť NUTS5 CZ0525579769
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 723559
zahrada 79 66517
travní p. 79 661086
lesní poz 142 1144472
vodní pl. tok přirozený 4 3701
vodní pl. zamokřená pl. 2 1334
zast. pl. zbořeniště 1 118
zast. pl. 72 19735
ostat.pl. jiná plocha 20 11570
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 104
ostat.pl. manipulační pl. 1 774
ostat.pl. neplodná půda 31 30254
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1357
ostat.pl. ostat.komunikace 42 62973
ostat.pl. silnice 1 173
ostat.pl. zeleň 6 6824
Celkem KN 511 2734551
Par. DKM 368 1799960
Par. KMD 143 934591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 72
LV 95
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.09.2021 nové mapování
DKM-KPÚ 1:1000 20.02.2018
KMD 1:1000 15.11.2016
S-SK GS 1:2880 1841 20.02.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.05.2022 14:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.