k.ú.: 770019 - Třebiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553077 - Skalice NUTS5 CZ0317553077
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 1016960
zahrada 66 77108
travní p. mez, stráň 7 1586
travní p. 57 309947
lesní poz 48 580761
vodní pl. rybník 1 10384
vodní pl. tok přirozený 7 27524
vodní pl. tok umělý 5 4226
vodní pl. zamokřená pl. 5 18610
zast. pl. 70 28548
ostat.pl. jiná plocha 20 8633
ostat.pl. manipulační pl. 5 13247
ostat.pl. mez, stráň 10 17230
ostat.pl. neplodná půda 10 13300
ostat.pl. ostat.komunikace 24 44254
ostat.pl. silnice 6 18133
Celkem KN 391 2190451
Par. DKM 391 2190451
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 68
LV 94
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 03.11.2008 1:1000 11.11.2008 *) extravilán
DKM 1:1000 02.10.2007 intravilán
S-SK GS 1:2880 1828 02.10.2007 intravilán
S-SK GS 1:2880 1828 11.11.2008 extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 03:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.