k.ú.: 770027 - Třebívlice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565776 - Třebívlice NUTS5 CZ0423565776
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 2287387
vinice 13 148383
zahrada 262 267754
ovoc. sad 39 711630
travní p. 100 179018
lesní poz 9 63280
vodní pl. nádrž přírodní 1 3039
vodní pl. nádrž umělá 4 5399
vodní pl. rybník 3 548
vodní pl. tok přirozený 25 13961
vodní pl. zamokřená pl. 14 8654
zast. pl. společný dvůr 2 28
zast. pl. zbořeniště 10 1187
zast. pl. 332 89438
ostat.pl. dráha 10 58954
ostat.pl. jiná plocha 65 40395
ostat.pl. manipulační pl. 24 25396
ostat.pl. neplodná půda 24 12940
ostat.pl. ostat.komunikace 113 97691
ostat.pl. pohřeb. 3 3486
ostat.pl. silnice 8 69239
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 19722
ostat.pl. zeleň 16 24576
Celkem KN 1383 4132105
PK 4 37083
Celkem ZE 4 37083
Par. KMD 1382 4131946
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 187
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
Celkem BUD 329
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 342
spoluvlastník 438

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2012
S-SK GS 1:2880 1843 14.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 13:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.