k.ú.: 770035 - Třebíz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532967 - Třebíz NUTS5 CZ0203532967
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 577
orná půda 194 4076383
zahrada 70 60525
ovoc. sad 4 26373
travní p. 6 12295
lesní poz 23 162862
vodní pl. nádrž umělá 1 1181
vodní pl. tok přirozený 7 3370
vodní pl. tok umělý 14 20060
zast. pl. společný dvůr 6 369
zast. pl. zbořeniště 1 183
zast. pl. 133 66472
ostat.pl. dálnice 1 6207
ostat.pl. jiná plocha 46 137062
ostat.pl. manipulační pl. 17 13907
ostat.pl. neplodná půda 19 12415
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 4432
ostat.pl. ostat.komunikace 79 120870
ostat.pl. silnice 18 116317
ostat.pl. zeleň 4 9674
Celkem KN 648 4851534
PK 70 220838
Celkem ZE 70 220838
Par. DKM 252 4261686
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 2
Celkem BUD 128
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 7
obč.z. byt 1
obč.z. garáž 1
Celkem JED 16
LV 156
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.10.2002 1:1000 22.11.2002 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 20.05.2022 04:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.