k.ú.: 770060 - Bozdíš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553913 - Meclov NUTS5 CZ0321553913
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 2206
orná půda 96 1046012
zahrada 21 43067
travní p. mez, stráň 3 1435
travní p. 77 235515
lesní poz 77 542741
vodní pl. nádrž umělá 1 3706
vodní pl. tok umělý 22 4969
vodní pl. zamokřená pl. 9 15293
zast. pl. 20 16275
ostat.pl. jiná plocha 26 8985
ostat.pl. neplodná půda 6 1696
ostat.pl. ostat.komunikace 56 31868
ostat.pl. silnice 1 25875
Celkem KN 423 1979643
Par. DKM 423 1979643
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 11
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 20
LV 55
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.2014
THM-G 1:2000 01.04.1961 26.06.2014
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 06:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.