k.ú.: 770094 - Němčice u Třebnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553913 - Meclov NUTS5 CZ0321553913
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 962200
zahrada 25 17587
travní p. 81 254938
lesní poz 80 901649
vodní pl. nádrž umělá 1 621
vodní pl. rybník 1 4407
vodní pl. tok umělý 8 1107
vodní pl. zamokřená pl. 4 737
zast. pl. zbořeniště 1 1677
zast. pl. 27 16893
ostat.pl. jiná plocha 35 38717
ostat.pl. manipulační pl. 15 14017
ostat.pl. neplodná půda 25 6469
ostat.pl. ostat.komunikace 73 29168
ostat.pl. silnice 8 25507
Celkem KN 616 2275694
Par. DKM 616 2275694
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 27
LV 55
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2014
THM-G 1:2000 01.04.1961 16.12.2014
THM-V 1:2000 01.04.1961 16.12.2014 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 16.05.2022 23:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.