k.ú.: 770124 - Ostrov v Podkrkonoší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573612 - Třebnouševes NUTS5 CZ0522573612
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 1234245
zahrada 31 32127
travní p. 77 152595
lesní poz 15 197763
vodní pl. nádrž přírodní 1 1078
vodní pl. tok přirozený 8 14964
vodní pl. tok umělý 11 2785
zast. pl. 25 22858
ostat.pl. jiná plocha 1 125
ostat.pl. manipulační pl. 2 3355
ostat.pl. ostat.komunikace 25 49673
ostat.pl. silnice 20 31353
ostat.pl. zeleň 4 4411
Celkem KN 346 1747332
Par. DKM 253 1587390
Par. KMD 93 159942
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 25
LV 72
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.03.2022 Nové mapování (část mimo KoPÚ)
KMD 1:1000 28.06.2016
DKM-KPÚ 09.11.2013 1:1000 18.11.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1824 28.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 21:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.