k.ú.: 770132 - Třebnouševes - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573612 - Třebnouševes NUTS5 CZ0522573612
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 194 2960722
zahrada 138 82158
ovoc. sad 6 9600
travní p. 75 305206
vodní pl. nádrž umělá 3 6736
vodní pl. tok přirozený 5 765
vodní pl. tok umělý 5 16728
zast. pl. společný dvůr 1 290
zast. pl. 143 69163
ostat.pl. jiná plocha 22 7893
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 169
ostat.pl. manipulační pl. 13 42839
ostat.pl. ostat.komunikace 57 85446
ostat.pl. silnice 12 48986
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4402
ostat.pl. zeleň 10 36416
Celkem KN 688 3677519
Par. DKM 307 3422216
Par. KMD 381 255303
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 36
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 131
LV 177
spoluvlastník 297

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2016
DKM-KPÚ 22.09.2008 1:1000 22.09.2008 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1841 19.09.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 18.05.2022 21:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.