k.ú.: 770141 - Vinice v Podkrkonoší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573612 - Třebnouševes NUTS5 CZ0522573612
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 676499
zahrada 26 28144
ovoc. sad 3 32621
travní p. 7 15438
vodní pl. nádrž přírodní 1 705
zast. pl. 21 17368
ostat.pl. jiná plocha 4 358
ostat.pl. manipulační pl. 1 1034
ostat.pl. neplodná půda 1 60
ostat.pl. ostat.komunikace 17 24985
ostat.pl. silnice 17 42597
ostat.pl. zeleň 2 3112
Celkem KN 160 842921
Par. DKM 160 842921
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 21
LV 42
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.10.2021 Nové mapování (část mimo KoPÚ)
KMD 1:1000 14.04.2016 12.10.2021
DKM-KPÚ 30.01.2009 1:1000 30.01.2009 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 14.04.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 19.05.2022 00:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.