k.ú.: 770167 - Hubenov u Třebohostic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 563951 - Únice NUTS5 CZ0316563951
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 1027348
zahrada 30 26276
ovoc. sad 1 5654
travní p. 27 76594
lesní poz 78 2643546
vodní pl. rybník 1 816
zast. pl. zbořeniště 1 731
zast. pl. 48 15820
ostat.pl. dobývací prost. 2 2449
ostat.pl. jiná plocha 21 13970
ostat.pl. manipulační pl. 9 8650
ostat.pl. neplodná půda 45 34671
ostat.pl. ostat.komunikace 44 62355
ostat.pl. silnice 2 1344
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1834
Celkem KN 501 3922058
Par. KMD 501 3922058
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 46
LV 88
spoluvlastník 130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
S-SK GS 1:2880 1837 12.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 02:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.