k.ú.: 770205 - Třebom - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 569101 - Třebom NUTS5 CZ0805569101
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8113 - Kravaře
Pověřený obecní úřad 81131 - Kravaře

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 8209589
zahrada 139 94188
travní p. 56 542392
lesní poz 14 91307
vodní pl. nádrž umělá 4 37808
vodní pl. tok přirozený 23 101737
zast. pl. společný dvůr 5 4258
zast. pl. zbořeniště 14 14589
zast. pl. 125 81503
ostat.pl. jiná plocha 64 61666
ostat.pl. manipulační pl. 13 44588
ostat.pl. neplodná půda 8 3070
ostat.pl. ostat.komunikace 54 129721
ostat.pl. pohřeb. 1 1928
ostat.pl. silnice 5 92453
Celkem KN 725 9510797
Par. DKM 725 9510797
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 73
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 125
byt.z. byt 20
obč.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 27
LV 158
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.09.2012
DKM 1:1000 10.08.2010 DKM na části k.ú. (mimo oblast KPÚ)
THM-V 1:2000 01.01.1966 25.09.2012
Ost. 1:2500 31.12.1857 01.01.1966 původní mapový operát pruský katastr


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 07:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.