k.ú.: 770221 - Třebomyslice u Horažďovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556254 - Horažďovice NUTS5 CZ0322556254
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 464 3066007
zahrada 106 79656
travní p. 232 729033
lesní poz 108 374253
vodní pl. nádrž přírodní 1 1762
vodní pl. nádrž umělá 2 169
vodní pl. rybník 6 108028
vodní pl. tok umělý 72 17475
vodní pl. zamokřená pl. 1 2643
zast. pl. zbořeniště 2 288
zast. pl. 143 67128
ostat.pl. jiná plocha 43 51955
ostat.pl. manipulační pl. 23 32728
ostat.pl. neplodná půda 89 60340
ostat.pl. ostat.komunikace 61 71972
ostat.pl. silnice 11 32954
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1078
ostat.pl. zeleň 3 69
Celkem KN 1368 4697538
Par. KMD 1368 4697538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 77
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 134
LV 213
spoluvlastník 486

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2011
S-SK GS 1:2880 1837 31.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.