k.ú.: 770230 - Třeboň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547336 - Třeboň NUTS5 CZ0313547336
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3114 - Třeboň
Pověřený obecní úřad 31143 - Třeboň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 688 2319399
zahrada 1173 473348
travní p. 956 4242498
lesní poz les s budovou 1 17
lesní poz 255 9138530
vodní pl. nádrž přírodní 3 6823
vodní pl. nádrž umělá 48 33004
vodní pl. rybník 69 3255956
vodní pl. tok přirozený 178 270907
vodní pl. tok umělý 71 64803
vodní pl. zamokřená pl. 39 226282
zast. pl. společný dvůr 42 19938
zast. pl. zbořeniště 16 3710
zast. pl. 2999 789622
ostat.pl. dráha 49 107722
ostat.pl. jiná plocha 805 844791
ostat.pl. manipulační pl. 409 388402
ostat.pl. neplodná půda 28 54684
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 7024
ostat.pl. ostat.komunikace 788 1028139
ostat.pl. pohřeb. 2 17933
ostat.pl. silnice 112 302340
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 80540
ostat.pl. zeleň 105 196372
Celkem KN 8864 23872784
Par. DKM 8864 23872784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 644
č.p. byt.dům 131
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 7
č.p. obč.vyb 45
č.p. obč.vyb. 31
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 532
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 25
č.p. víceúčel 13
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 13
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če adminis. 5
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 692
bez čp/če jiná st. 393
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 36
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 53
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 40
bez čp/če ubyt.zař 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 65
bez čp/če zem.used 7
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 2894
byt.z. ateliér 2
byt.z. byt 1882
byt.z. dílna 6
byt.z. garáž 104
byt.z. j.nebyt 62
obč.z. byt 109
obč.z. j.nebyt 45
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 2211
LV 4693
spoluvlastník 8732

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.08.2016 1:1000 18.08.2016 *)
DKM 1:1000 09.03.2005
THM-V 1:1000 01.09.1979 08.03.2005
THM-V 1:2000 01.09.1979 08.03.2005
S-SK GS 1:2880 1827 31.08.1979


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 03:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.