k.ú.: 770400 - Luhov u Toužimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555657 - Toužim NUTS5 CZ0412555657
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41033 - Toužim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 926003
zahrada 15 10482
travní p. 62 511781
lesní poz 19 711865
vodní pl. nádrž umělá 1 643
vodní pl. rybník 5 70390
vodní pl. zamokřená pl. 7 42148
zast. pl. zbořeniště 4 750
zast. pl. 49 17375
ostat.pl. dráha 3 19766
ostat.pl. jiná plocha 22 18916
ostat.pl. manipulační pl. 8 2472
ostat.pl. neplodná půda 29 48829
ostat.pl. ostat.komunikace 26 40450
ostat.pl. silnice 3 13596
ostat.pl. zeleň 2 931
Celkem KN 310 2436397
Par. DKM 310 2436397
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če jiná st. 4
Celkem BUD 48
LV 69
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.05.2001 DKM na podkladě ZMVM
S-SK GS 1:2880 1841 06.05.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 13:41

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.