k.ú.: 770442 - Třeboutice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565083 - Křešice NUTS5 CZ0423565083
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 341 1323944
vinice 10 10024
zahrada 141 80230
ovoc. sad 2 6592
travní p. 265 124925
lesní poz 4 1879
vodní pl. tok přirozený 16 192637
zast. pl. společný dvůr 2 71
zast. pl. zbořeniště 11 2696
zast. pl. 160 30478
ostat.pl. dráha 4 22664
ostat.pl. jiná plocha 28 33623
ostat.pl. manipulační pl. 5 6076
ostat.pl. neplodná půda 58 23866
ostat.pl. ostat.komunikace 89 46069
ostat.pl. silnice 23 17937
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 3195
Celkem KN 1167 1926906
Par. KMD 1167 1926906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 55
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 148
LV 222
spoluvlastník 287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2013
S-SK GS 1:2880 1843 30.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 09:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.