k.ú.: 770451 - Třebovětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572781 - Cerekvice nad Bystřicí NUTS5 CZ0522572781
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 174
orná půda 171 2284643
zahrada 129 85667
ovoc. sad 6 42336
travní p. mez, stráň 30 32848
travní p. 102 404562
lesní poz 22 892685
vodní pl. nádrž umělá 5 17109
vodní pl. tok přirozený 43 39795
vodní pl. tok umělý 5 6762
zast. pl. společný dvůr 2 326
zast. pl. zbořeniště 7 1338
zast. pl. 126 94913
ostat.pl. dráha 1 14247
ostat.pl. jiná plocha 37 4464
ostat.pl. manipulační pl. 12 25589
ostat.pl. neplodná půda 24 25279
ostat.pl. ostat.komunikace 94 94837
ostat.pl. silnice 13 27819
ostat.pl. zeleň 3 3145
Celkem KN 833 4098538
Par. DKM 411 3030129
Par. KMD 422 1068409
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 19
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 119
LV 213
spoluvlastník 430

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.03.2021 1:1000 24.03.2021 *) Komplexní pozemková úprava
KMD 1:1000 14.12.2016
S-SK GS 1:2880 1841 14.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 19.05.2022 00:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.