k.ú.: 770469 - Třebovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581071 - Třebovice NUTS5 CZ0534581071
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5301 - Česká Třebová
Pověřený obecní úřad 53011 - Česká Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 372 4586869
zahrada 360 289828
travní p. 578 1175713
lesní poz 224 3732140
vodní pl. rybník 3 13027
vodní pl. tok přirozený 62 78995
zast. pl. společný dvůr 4 3311
zast. pl. zbořeniště 3 778
zast. pl. 396 85836
ostat.pl. dráha 44 633099
ostat.pl. jiná plocha 390 375286
ostat.pl. manipulační pl. 18 62887
ostat.pl. neplodná půda 31 21395
ostat.pl. ostat.komunikace 317 181438
ostat.pl. pohřeb. 1 2496
ostat.pl. silnice 40 160757
ostat.pl. skládka 4 31621
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 11987
ostat.pl. zeleň 19 12432
Celkem KN 2874 11459895
Par. DKM 2874 11459895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 245
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 73
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 380
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 443
spoluvlastník 628

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2004
ZMVM 1:1000 31.12.1989 10.12.2004
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 18:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.