k.ú.: 770558 - Dolní Týnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565792 - Třebušín NUTS5 CZ0423565792
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 650628
zahrada 46 40791
ovoc. sad 7 20567
travní p. 189 646871
lesní poz 58 170818
vodní pl. nádrž přírodní 2 3116
vodní pl. tok přirozený 11 10445
zast. pl. společný dvůr 1 50
zast. pl. zbořeniště 9 2600
zast. pl. 58 28174
ostat.pl. jiná plocha 15 11352
ostat.pl. manipulační pl. 17 13734
ostat.pl. neplodná půda 65 33614
ostat.pl. ostat.komunikace 57 35248
ostat.pl. silnice 8 26163
Celkem KN 641 1694171
Par. KMD 641 1694171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 56
LV 87
spoluvlastník 116

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK GS 1:2880 1843 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 17:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.