k.ú.: 770566 - Horní Týnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565792 - Třebušín NUTS5 CZ0423565792
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 746556
zahrada 40 29210
travní p. 137 745335
lesní poz 40 998153
vodní pl. nádrž umělá 1 80
vodní pl. tok přirozený 7 3888
zast. pl. zbořeniště 8 1622
zast. pl. 49 26614
ostat.pl. jiná plocha 13 2866
ostat.pl. manipulační pl. 4 12405
ostat.pl. neplodná půda 21 10417
ostat.pl. ostat.komunikace 42 50383
ostat.pl. silnice 1 13794
ostat.pl. zeleň 1 270
Celkem KN 443 2641593
GP 8 14715
Celkem ZE 8 14715
Par. KMD 443 2641593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 46
LV 64
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2010
S-SK GS 1:2880 1843 15.03.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 26.05.2022 13:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.