k.ú.: 770574 - Kotelice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565792 - Třebušín NUTS5 CZ0423565792
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 652406
zahrada 70 42800
travní p. 165 325866
lesní poz 60 104481
vodní pl. tok přirozený 23 17721
zast. pl. společný dvůr 3 254
zast. pl. zbořeniště 10 3279
zast. pl. 52 17622
ostat.pl. jiná plocha 6 2919
ostat.pl. manipulační pl. 5 5084
ostat.pl. neplodná půda 27 12352
ostat.pl. ostat.komunikace 59 32752
ostat.pl. silnice 2 11824
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4243
Celkem KN 593 1233603
Par. KMD 593 1233603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 48
LV 59
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.09.2016
S-SK GS 1:2880 1843 29.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 02:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.