k.ú.: 770591 - Třebušín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565792 - Třebušín NUTS5 CZ0423565792
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 1301108
zahrada 218 186138
ovoc. sad 16 165768
travní p. 341 1307851
lesní poz 72 1889768
vodní pl. nádrž přírodní 2 1400
vodní pl. rybník 1 28912
vodní pl. tok přirozený 21 21112
vodní pl. zamokřená pl. 17 22798
zast. pl. společný dvůr 1 1
zast. pl. zbořeniště 46 5588
zast. pl. 269 70197
ostat.pl. jiná plocha 82 45109
ostat.pl. manipulační pl. 32 44169
ostat.pl. neplodná půda 45 49680
ostat.pl. ostat.komunikace 117 76608
ostat.pl. pohřeb. 2 5141
ostat.pl. silnice 9 55506
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11129
ostat.pl. zeleň 6 17873
Celkem KN 1486 5305856
GP 39 114332
Celkem ZE 39 114332
Par. KMD 1486 5305856
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 90
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 94
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če zem.stav 24
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 261
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 305
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.05.2011
S-SK GS 1:2880 1843 02.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 14:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.