k.ú.: 770728 - Kubíkovy Duby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572411 - Třemošnice NUTS5 CZ0531572411
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 104 1569346
zahrada 28 24983
ovoc. sad 7 25530
travní p. 97 448689
lesní poz 48 389838
vodní pl. nádrž umělá 1 2827
zast. pl. zbořeniště 2 364
zast. pl. 55 21222
ostat.pl. jiná plocha 28 55237
ostat.pl. manipulační pl. 3 15108
ostat.pl. neplodná půda 60 61041
ostat.pl. ostat.komunikace 38 40844
ostat.pl. silnice 25 27953
ostat.pl. skládka 11 44817
Celkem KN 507 2727799
Par. KMD 507 2727799
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 54
LV 70
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2009
S-SK GS 1:2880 1838 21.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 18:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.