k.ú.: 770736 - Třemošnice nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572411 - Třemošnice NUTS5 CZ0531572411
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 569 1615556
zahrada 403 243485
ovoc. sad 25 82558
travní p. 212 205580
lesní poz 116 3638981
vodní pl. nádrž umělá 3 8615
vodní pl. rybník 2 13102
vodní pl. tok přirozený 20 56735
zast. pl. společný dvůr 2 29
zast. pl. zbořeniště 1 35
zast. pl. 987 245673
ostat.pl. dráha 3 13627
ostat.pl. jiná plocha 180 149236
ostat.pl. manipulační pl. 73 101156
ostat.pl. neplodná půda 53 36877
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2528
ostat.pl. ostat.komunikace 324 232863
ostat.pl. pohřeb. 1 4631
ostat.pl. silnice 11 43302
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 32509
ostat.pl. zeleň 16 17727
Celkem KN 3015 6744805
Par. DKM 1 132
Par. KMD 3014 6744673
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 100
č.p. byt.dům 37
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 346
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 267
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
Celkem BUD 968
byt.z. byt 605
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 25
Celkem JED 637
LV 1527
spoluvlastník 3069

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.10.2010
S-SK GS 1:2880 1838 04.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 02:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.