k.ú.: 770752 - Třesovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571059 - Třesovice NUTS5 CZ0521571059
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 396 1808930
zahrada 113 75850
travní p. 270 378493
lesní poz 3 235208
vodní pl. tok přirozený 73 7628
vodní pl. tok umělý 44 12463
zast. pl. společný dvůr 1 5
zast. pl. zbořeniště 2 836
zast. pl. 123 68812
ostat.pl. dráha 1 5030
ostat.pl. jiná plocha 20 6134
ostat.pl. manipulační pl. 50 32190
ostat.pl. neplodná půda 69 10029
ostat.pl. ostat.komunikace 78 50636
ostat.pl. silnice 32 34178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2280
ostat.pl. zeleň 3 1414
Celkem KN 1279 2730116
Par. DKM 74 667413
Par. KMD 1205 2062703
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 65
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 117
LV 182
spoluvlastník 417

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.07.2021
KMD 1:1000 23.12.2010
S-SK GS 1:2880 1841 23.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 22:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.