k.ú.: 770779 - Třeštice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588041 - Třeštice NUTS5 CZ0632588041
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61053 - Třešť

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 335 2954428
zahrada 102 37433
ovoc. sad 1 3378
travní p. 414 1355340
lesní poz 309 2085371
vodní pl. nádrž umělá 4 7253
vodní pl. rybník 4 155632
vodní pl. tok přirozený 34 25730
vodní pl. zamokřená pl. 1 665
zast. pl. 95 54602
ostat.pl. jiná plocha 37 16199
ostat.pl. manipulační pl. 27 47144
ostat.pl. neplodná půda 192 108784
ostat.pl. ostat.komunikace 207 120402
ostat.pl. silnice 4 46461
Celkem KN 1766 7018822
Par. KMD 1766 7018822
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 59
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 92
LV 129
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2017
KM-D 1:2000 26.08.2002 21.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 26.08.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 23.05.2022 22:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.