k.ú.: 770825 - Krásné u Tří Seker - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554880 - Tři Sekery NUTS5 CZ0411554880
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 923549
zahrada 112 59146
travní p. 162 337172
lesní poz les s budovou 1 3
lesní poz 27 6321911
vodní pl. rybník 1 193
zast. pl. společný dvůr 6 294
zast. pl. zbořeniště 6 2501
zast. pl. 175 36254
ostat.pl. jiná plocha 64 46505
ostat.pl. manipulační pl. 5 9018
ostat.pl. neplodná půda 6 39478
ostat.pl. ostat.komunikace 50 45902
ostat.pl. silnice 7 59009
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4094
ostat.pl. zeleň 3 6903
Celkem KN 720 7891932
Par. DKM 680 2997763
Par. KMD 40 4894169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 106
č.e. rod.rekr 7
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 171
LV 202
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.11.2009
DKM-KPÚ 14.07.2008 1:1000 14.07.2008 *) část k.ú. - bez lesních pozemků
S-SK GS 1:2880 1824 12.11.2009 na části území - extravilán, hlavně lesní pozemky


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 19:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.