k.ú.: 770833 - Plánská Huť - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554880 - Tři Sekery NUTS5 CZ0411554880
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 179051
zahrada 10 6910
travní p. 44 332475
lesní poz 29 1225045
vodní pl. tok přirozený 7 5546
vodní pl. zamokřená pl. 3 28814
zast. pl. 19 5112
ostat.pl. jiná plocha 15 27456
ostat.pl. neplodná půda 38 73152
ostat.pl. ostat.komunikace 39 49431
ostat.pl. silnice 3 9468
Celkem KN 215 1942460
Par. DKM 215 1942460
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 19
LV 33
spoluvlastník 39

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.05.2009 zbývající část
DKM-KPÚ 03.01.2008 1:1000 12.02.2008 *) část k.ú. - bez lesních pozemků
S-SK GS 1:2880 1838 29.05.2009 na části území - extravilán, lesní pozemky


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 28.05.2022 06:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.