k.ú.: 770850 - Tři Sekery u Kynžvartu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554880 - Tři Sekery NUTS5 CZ0411554880
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 651517
zahrada 68 72818
travní p. 88 1261395
lesní poz 22 6309728
vodní pl. nádrž umělá 2 1022
vodní pl. rybník 1 489
vodní pl. tok přirozený 4 7059
vodní pl. tok umělý 3 8569
zast. pl. společný dvůr 11 1407
zast. pl. zbořeniště 4 1831
zast. pl. 126 49815
ostat.pl. jiná plocha 59 135244
ostat.pl. manipulační pl. 10 47992
ostat.pl. neplodná půda 17 58766
ostat.pl. ostat.komunikace 69 74315
ostat.pl. silnice 20 135295
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 24687
ostat.pl. zeleň 23 22048
Celkem KN 554 8863997
Par. DKM 554 8863997
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 10
č.p. byt.dům 3
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 60
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 123
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 140
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2008 část k.ú. - lesní celky - mapování
DKM-KPÚ 30.01.2007 1:1000 05.04.2007 *) část k.ú. - bez lesních pozemků
S-SK GS 1:2880 1841 18.12.2008 na části území - lesní celky


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 21:02

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.