k.ú.: 770868 - Tři Sekery u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554880 - Tři Sekery NUTS5 CZ0411554880
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 1734287
zahrada 46 27452
travní p. 101 1313810
lesní poz 24 171053
vodní pl. nádrž umělá 1 5
vodní pl. rybník 9 36211
vodní pl. tok umělý 3 3175
zast. pl. společný dvůr 3 1053
zast. pl. zbořeniště 12 4298
zast. pl. 100 31342
ostat.pl. jiná plocha 73 456599
ostat.pl. manipulační pl. 6 4017
ostat.pl. neplodná půda 24 54399
ostat.pl. ostat.komunikace 43 129187
ostat.pl. pohřeb. 1 4940
ostat.pl. silnice 3 17381
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1387
Celkem KN 511 3990596
Par. DKM 511 3990596
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
č.p. tech.vyb 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 8
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
Celkem BUD 100
LV 103
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.02.2006 1:1000 23.06.2006 *) celé k.ú.
S-SK GS 1:2880 1838 23.06.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 20:45

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.