k.ú.: 770876 - Tříč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577693 - Vysoké nad Jizerou NUTS5 CZ0514577693
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5107 - Semily
Pověřený obecní úřad 51072 - Semily

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 227 919520
zahrada 67 54365
travní p. mez, stráň 4 701
travní p. 896 1071337
lesní poz 522 1030552
vodní pl. tok přirozený 1 6896
vodní pl. zamokřená pl. 1 583
zast. pl. zbořeniště 10 1521
zast. pl. 211 30550
ostat.pl. dráha 1 2356
ostat.pl. jiná plocha 13 2144
ostat.pl. manipulační pl. 27 17021
ostat.pl. neplodná půda 135 26749
ostat.pl. ostat.komunikace 181 114101
ostat.pl. silnice 4 19420
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2011
ostat.pl. zeleň 1 461
Celkem KN 2302 3300288
Par. KMD 2302 3300288
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 9
Celkem BUD 207
LV 312
spoluvlastník 632

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.09.2012
S-SK GS 1:2880 1842 21.09.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 18.05.2022 22:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.