k.ú.: 771015 - Konská - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 886 2383975
zahrada 778 753845
ovoc. sad 2 5384
travní p. 417 487218
lesní poz les(ne hospodář) 26 1152213
lesní poz 266 512556
vodní pl. nádrž přírodní 5 27563
vodní pl. tok přirozený 21 288927
vodní pl. zamokřená pl. 4 2967
zast. pl. společný dvůr 11 1540
zast. pl. zbořeniště 22 4652
zast. pl. 1488 732583
ostat.pl. dráha 2 63601
ostat.pl. jiná plocha 195 171544
ostat.pl. manipulační pl. 130 1070270
ostat.pl. neplodná půda 128 121565
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2041
ostat.pl. ostat.komunikace 440 397388
ostat.pl. pohřeb. 1 6520
ostat.pl. silnice 30 50012
ostat.pl. skládka 3 112060
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 25986
ostat.pl. zeleň 93 78761
Celkem KN 4963 8453171
Par. KMD 4963 8453171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. byt.dům 13
č.p. jiná st. 17
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 750
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 46
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 122
bez čp/če jiná st. 104
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 68
bez čp/če rod.rekr 12
bez čp/če tech.vyb 64
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 78
bez čp/če zem.stav 106
rozestav. 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1450
byt.z. byt 34
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 2
obč.z. rozest. 7
Celkem JED 44
LV 1335
spoluvlastník 1971

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.01.2015
KM-D 1:2000 17.09.2002 29.01.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 17.09.2002 reprodukce otisku mapy z r. 1905


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 20.05.2022 18:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.