k.ú.: 771091 - Dolní Líštná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třinec email: kp.trinec@cuzk.cz
869, 73961 Třinec telefon: 558340350, 558340351, 558340353 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 598810 - Třinec NUTS5 CZ0802598810
Pracoviště 832 - Třinec

Obec s rozšířenou působností 8121 - Třinec
Pověřený obecní úřad 81211 - Třinec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 1490
orná půda 226 795602
zahrada 540 511683
ovoc. sad 6 16842
travní p. mez, stráň 6 22759
travní p. 288 667477
lesní poz les(ne hospodář) 28 761111
lesní poz 65 653478
vodní pl. nádrž umělá 3 5836
vodní pl. tok přirozený 12 81165
vodní pl. zamokřená pl. 10 9255
zast. pl. společný dvůr 3 5441
zast. pl. zbořeniště 3 959
zast. pl. 943 212526
ostat.pl. jiná plocha 175 238243
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 380
ostat.pl. manipulační pl. 18 25042
ostat.pl. neplodná půda 100 311087
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1016
ostat.pl. ostat.komunikace 139 137510
ostat.pl. pohřeb. 3 31287
ostat.pl. silnice 22 99116
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8816
ostat.pl. zeleň 38 197692
Celkem KN 2634 4795813
Par. DKM 2634 4795813
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 105
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 27
č.p. rod.dům 289
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 308
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 24
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 57
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 1
Celkem BUD 933
byt.z. byt 886
byt.z. garáž 65
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 958
LV 1459
spoluvlastník 2534

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.2002
Ins. A 1:1000 01.01.1952 23.12.2002 reambulace v r. 1973
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1952 reprodukce otisku mapy z r. 1871


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třinec.

vypočteno: 24.05.2022 08:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.