k.ú.: 771121 - Třískolupy pod Přimdou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561151 - Přimda NUTS5 CZ0327561151
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 1479698
zahrada 44 20831
travní p. 57 1304328
lesní poz 15 304670
vodní pl. nádrž umělá 5 7707
vodní pl. rybník 3 19955
vodní pl. tok přirozený 48 93229
vodní pl. tok umělý 2 451
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 25
vodní pl. zamokřená pl. 9 99411
zast. pl. zbořeniště 6 1135
zast. pl. 58 30615
ostat.pl. jiná plocha 44 70909
ostat.pl. manipulační pl. 16 38917
ostat.pl. neplodná půda 29 52454
ostat.pl. ostat.komunikace 34 102195
ostat.pl. silnice 1 20768
ostat.pl. zeleň 27 144182
Celkem KN 430 3791480
Par. DKM 430 3791480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 58
obč.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 68
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.02.2012
DKM 1:1000 20.02.2006
S-SK GS 1:2880 1838 07.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 04:52

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.