k.ú.: 771155 - Mnichovský Týnec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566241 - Chožov NUTS5 CZ0424566241
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 831 4026609
zahrada 73 42382
ovoc. sad 88 525473
travní p. 110 226824
lesní poz 14 10749
vodní pl. nádrž umělá 1 355
vodní pl. tok přirozený 145 31985
zast. pl. společný dvůr 13 5206
zast. pl. zbořeniště 6 2970
zast. pl. 91 47993
ostat.pl. jiná plocha 84 58661
ostat.pl. manipulační pl. 52 45325
ostat.pl. neplodná půda 104 129416
ostat.pl. ostat.komunikace 124 65361
ostat.pl. pohřeb. 2 1752
ostat.pl. silnice 3 38023
ostat.pl. zeleň 25 9606
Celkem KN 1766 5268690
Par. KMD 1766 5268690
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 90
LV 151
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010
S-SK GS 1843 26.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 12:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.