k.ú.: 771198 - Dvorce u Tučap - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553239 - Tučapy NUTS5 CZ0317553239
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 558 2000431
zahrada 74 62115
ovoc. sad 2 9796
travní p. 392 821060
lesní poz 60 709395
vodní pl. rybník 6 233260
vodní pl. tok přirozený 5 23197
vodní pl. tok umělý 38 8389
vodní pl. zamokřená pl. 6 9987
zast. pl. zbořeniště 3 1456
zast. pl. 110 47185
ostat.pl. jiná plocha 77 70399
ostat.pl. manipulační pl. 59 39792
ostat.pl. neplodná půda 23 23794
ostat.pl. ostat.komunikace 141 62999
ostat.pl. silnice 70 36108
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6846
ostat.pl. zeleň 10 10969
Celkem KN 1636 4177178
Par. DKM 124 516175
Par. KMD 1512 3661003
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 100
LV 156
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.06.2015
DKM-KPÚ 16.08.2013 1:1000 16.08.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1828 29.06.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 24.05.2022 15:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.