k.ú.: 771201 - Tučapy u Soběslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 553239 - Tučapy NUTS5 CZ0317553239
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 675 3714638
zahrada skleník-pařeniš. 1 92
zahrada 280 242648
ovoc. sad 2 7193
travní p. 457 1016541
lesní poz 63 2435116
vodní pl. nádrž umělá 2 249
vodní pl. rybník 28 941207
vodní pl. tok přirozený 12 17515
vodní pl. tok umělý 141 32791
vodní pl. zamokřená pl. 25 54642
zast. pl. společný dvůr 9 4721
zast. pl. zbořeniště 5 779
zast. pl. 357 106152
ostat.pl. jiná plocha 82 54689
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 384
ostat.pl. manipulační pl. 22 18204
ostat.pl. neplodná půda 26 13880
ostat.pl. ostat.komunikace 123 121826
ostat.pl. pohřeb. 4 10539
ostat.pl. silnice 53 93062
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5231
ostat.pl. zeleň 12 16578
Celkem KN 2384 8908677
Par. DKM 379 1593905
Par. KMD 2005 7314772
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 173
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 6
rozestav. 3
Celkem BUD 343
LV 488
spoluvlastník 831

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.09.2017
DKM-KPÚ 1:1000 10.11.2015
S-SK GS 1:2880 1829 11.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 16.05.2022 22:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.