k.ú.: 771210 - Tučapy u Holešova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588458 - Holešov NUTS5 CZ0721588458
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 447 3619013
zahrada 214 177681
travní p. 60 177868
lesní poz les(ne hospodář) 1 16977
lesní poz 16 59572
vodní pl. nádrž umělá 2 267
vodní pl. tok přirozený 7 20162
vodní pl. zamokřená pl. 1 6143
zast. pl. zbořeniště 3 375
zast. pl. 221 79880
ostat.pl. jiná plocha 24 9539
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 102
ostat.pl. manipulační pl. 22 43451
ostat.pl. mez, stráň 3 4604
ostat.pl. neplodná půda 12 12856
ostat.pl. ostat.komunikace 112 144067
ostat.pl. silnice 8 33204
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11375
ostat.pl. zeleň 3 3830
Celkem KN 1159 4420966
Par. DKM 1159 4420966
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 153
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 213
LV 313
spoluvlastník 446

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.2004
S-SK ŠD 1:2500 1917 30.06.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1917


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 20.05.2022 21:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.