k.ú.: 771228 - Tučapy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592714 - Tučapy NUTS5 CZ0722592714
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 814 1400244
vinice 3 1749
zahrada 149 108971
ovoc. sad 193 304988
travní p. 303 380374
vodní pl. zamokřená pl. 2 520
zast. pl. zbořeniště 18 2406
zast. pl. 171 53147
ostat.pl. jiná plocha 196 82625
ostat.pl. manipulační pl. 17 27815
ostat.pl. neplodná půda 21 11785
ostat.pl. ostat.komunikace 223 54847
ostat.pl. pohřeb. 14 2117
ostat.pl. silnice 53 16823
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8763
ostat.pl. zeleň 4 479
Celkem KN 2188 2457653
Par. DKM 31 31039
Par. KMD 2157 2426614
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 51
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 170
LV 279
spoluvlastník 433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 30.10.2014 1:1000 30.10.2014 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.10.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 08:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.