k.ú.: 771236 - Tučapy u Vyškova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593648 - Tučapy NUTS5 CZ0646593648
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62192 - Rousínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2301 4299817
zahrada 386 221544
ovoc. sad 9 31445
travní p. 111 108099
vodní pl. nádrž umělá 1 1282
vodní pl. tok přirozený 3 20333
vodní pl. tok umělý 1 450
vodní pl. zamokřená pl. 2 1210
zast. pl. zbořeniště 12 3523
zast. pl. 319 94247
ostat.pl. dráha 2 94871
ostat.pl. dálnice 17 150392
ostat.pl. jiná plocha 73 30917
ostat.pl. manipulační pl. 26 43025
ostat.pl. neplodná půda 8 17821
ostat.pl. ostat.komunikace 482 95119
ostat.pl. pohřeb. 1 75
ostat.pl. silnice 35 55500
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 5948
ostat.pl. zeleň 20 10900
Celkem KN 3818 5286518
Par. DKM 2 188
Par. KMD 3816 5286330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 110
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 113
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 3
Celkem BUD 314
byt.z. byt 8
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
Celkem JED 10
LV 448
spoluvlastník 660

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 17.05.2022 02:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.