k.ú.: 771244 - Tučín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 520047 - Tučín NUTS5 CZ0714520047
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 387 3776707
zahrada 266 234525
ovoc. sad 1 2427
travní p. 6 14600
lesní poz 3 16946
vodní pl. tok přirozený 3 10131
vodní pl. tok umělý 2 1421
zast. pl. zbořeniště 4 626
zast. pl. 224 88921
ostat.pl. jiná plocha 52 50405
ostat.pl. manipulační pl. 17 12378
ostat.pl. neplodná půda 1 633
ostat.pl. ostat.komunikace 96 266369
ostat.pl. silnice 6 40147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9255
ostat.pl. zeleň 49 341665
Celkem KN 1118 4867156
Par. DKM 1118 4867156
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 145
č.p. skleník 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 222
byt.z. byt 10
obč.z. byt 6
Celkem JED 16
LV 356
spoluvlastník 526

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2010
DKM-KPÚ 26.11.2007 1:1000 26.11.2007 *)
Ost. 1:2880 01.01.1954 26.11.2007 extravilán, agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 03.11.2010 intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 21.05.2022 23:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.