k.ú.: 771261 - Tuhaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 531561 - Tuhaň NUTS5 CZ0206531561
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 933 2792589
zahrada skleník-pařeniš. 1 62
zahrada 150 84333
ovoc. sad 3 10143
travní p. 22 73694
lesní poz 61 807283
vodní pl. nádrž umělá 2 4460
vodní pl. tok přirozený 5 74586
vodní pl. zamokřená pl. 27 99942
zast. pl. společný dvůr 4 428
zast. pl. zbořeniště 7 2033
zast. pl. 432 140407
ostat.pl. jiná plocha 103 93846
ostat.pl. manipulační pl. 143 106853
ostat.pl. neplodná půda 142 156321
ostat.pl. ostat.komunikace 123 86838
ostat.pl. silnice 35 67021
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15904
ostat.pl. zeleň 1 315
Celkem KN 2199 4617058
Par. KMD 2199 4617058
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 289
č.p. shromaž. 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 391
LV 578
spoluvlastník 830

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2015
S-SK GS 1:2880 1842 30.03.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 25.05.2022 02:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.