k.ú.: 771295 - Tuhaň u Dubé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 546267 - Tuhaň NUTS5 CZ0511546267
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 2788650
zahrada 133 63107
travní p. 200 1908731
lesní poz 101 1899341
vodní pl. nádrž umělá 4 4418
vodní pl. rybník 3 13362
vodní pl. tok přirozený 26 16048
vodní pl. zamokřená pl. 3 7496
zast. pl. společný dvůr 2 444
zast. pl. zbořeniště 10 1655
zast. pl. 129 63103
ostat.pl. jiná plocha 68 16960
ostat.pl. manipulační pl. 22 18112
ostat.pl. neplodná půda 157 106785
ostat.pl. ostat.komunikace 103 105834
ostat.pl. pohřeb. 1 1417
ostat.pl. silnice 10 58811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14127
ostat.pl. zeleň 1 187
Celkem KN 1116 7088588
Par. KMD 1116 7088588
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 51
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 6
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 120
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 158
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2012
S-SK GS 1:2880 1843 14.12.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 20.05.2022 22:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.